Zgłaszanie Działań Niepożądanych

W przypadku wystąpienia działania niepożądanego produktu leczniczego firmy Pfizer prosimy o kontakt z Działem Monitorowania Bezpieczeństwa Leków.

Kontakt
Email: [email protected]
Fax: 00800112-4454 (Alt.: +1 973-660-8947)
Telefon: 22 335 63 26