Źródło:

NEJMvideo. (7 marca 2019 r.). Findings in Survivors of Ebola Virus Disease [plik wideo]. Dokument dostępny online: https://www.youtube.com/watch?v=xbz-__a4-EA

Prawa autorskie do muzyki

Ticker autorstwa Silent Partner z YouTube Audio Library

http://goo.gl/YmnOAx

PP-MCM-POL-0286

 

Zobacz więcej filmów