Ikona - materiały edukacyjne

Lista kontrolna dla fachowego personelu medycznego

Każda z trzech części zawiera istotne informacje na temat ryzyka, po których znajduje się szereg kratek do zaznaczania, aby ułatwić postępowanie kliniczne z pacjentem, któremu został przypisany produkt VFEND

Zapoznaj się
Ikona - materiały edukacyjne

Plan ograniczania ryzyka

Firma Pfizer uprzejmie informuje o wdrażaniu tzw. Planu Ograniczenia Ryzyka (ang. RMP, Risk Minimization Plan) w celu zmniejszenia zagrożeń związanych ze stosowaniem produktu VFEND

Zapoznaj się
Ikona - materiały edukacyjne

Karta ostrzeżeń dla pacjenta

Karta zawiera ważne informacje na temat bezpieczeństwa, z którymi należy zapoznać się przed rozpoczęciem przyjmowania leku VFEND w profilaktyce zakażeń grzybiczych oraz podczas leczenia lekiem VFEND

Zapoznaj się
Ikona - materiały edukacyjne

Broszura pytań i odpowiedzi

Firma Pfizer przygotowała te pytania i odpowiedzi dla lekarzy przepisujących lek VFEND i innych fachowych pracowników medycznych zaangażowanych w leczenie pacjentów tym produktem

Zapoznaj się