Ikona - Komunikat dla fachowego personelu medycznego

Komunikat dla lekarzy dotyczący Azytromycyny

Azytromycyna: zwiększona częstość nawrotów nowotworów złośliwych układu krwiotwórczego i zgonów u leczonych azytromycyną pacjentów po przeszczepieniu krwiotwórczych komórek macierzystych

Zapoznaj się