Ikona - Komunikat dla fachowego personelu medycznego

Komunikat do fachowych pracowników ochrony zdrowia 06.07.2021

Xeljanz (tofacytynib): Zwiększone ryzyko poważnych zdarzeń niepożądanych ze strony układu §ercowo-nacryniowego oraz nowotworów złośliwych podczas stosowania tofacytynibu w porównaniu z inhibitorami TNF-alfa

Zapoznaj się
Ikona - Komunikat dla fachowego personelu medycznego

Komunikat do fachowych pracowników ochrony zdrowia 24.03.2021

Xeljanz (tofacytynib): Wstępne wyniki badania klinicznego dotyczące zwiększonego ryzyka poważnych zdarzeń niepożądanych ze strony układu sercowo-naczyniowego oraz nowotworów złośliwych (z wyłączeniem NMSC, ang. non-melanoma skin cancer) podczas stosowania tofacytynibu w porównaniu z inhibitorami TNF-alfa

Zapoznaj się
Ikona - Komunikat dla fachowego personelu medycznego

Komunikat do fachowych pracowników ochrony zdrowia 01.2020

Xeljanz (tofacytynib): zwiększone ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej oraz ciężkich i zakończonych zgonem zakażeń

Zapoznaj się
Ikona - Komunikat dla fachowego personelu medycznego

Komunikat do fachowych pracowników ochrony zdrowia 05.2019

Xeljanz (tofacytynib): Ograniczenie stosowania dawki 10 mg dwa razy na dobę u pacjentów ze zwiększonym ryzykiem zatorowości płucnej

Zapoznaj się
Ikona - Komunikat dla fachowego personelu medycznego

Komunikat do fachowych pracowników ochrony zdrowia 03.2019

Xeljanz (tofacytynib): Zwiększone ryzyko zatorowości płucnej oraz śmiertelności u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów otrzymujących tofacytynib w dawce 10 mg dwa razy na dobę w badaniu klinicznym

Zapoznaj się