Ikona - Komunikat dla fachowego personelu medycznego

Komunikat do fachowych pracowników służby zdrowia

Wytyczne dla fachowego personelu medycznego mające na celu zwiększenie świadomości lekarzy w zakresie informowania pacjentów o zachowaniu wszelkich środków ostrożności (szczególnie o unikaniu zachodzenia w ciążę) w trakcie stosowania produktu leczniczego Vyndaqel (tafamidis) poprzez włączanie do dobrowolnego Programu Oceny Skutków Amyloidozy Transtyretynowej THAOS i Programu Wzmożonego Nadzoru nad Przebiegiem Ciąży i Rozwojem Noworodka TESPO

Zapoznaj się
Ikona - Komunikat dla fachowego personelu medycznego

Komunikat do fachowych pracowników służby zdrowia

Komunikat do fachowych pracowników służby zdrowia w sprawie zbierania dodatkowych danych o produkcie leczniczym Vyndaqel (tafamidis) poprzez włączanie pacjentów do dobrowolnego Programu Oceny Skutków Amyloidozy Transtyretynowej THAOS i Programu Wzmożonego Nadzoru nad Przebiegiem Ciąży i Rozwojem Noworodka TESPO

Zapoznaj się