Ikona - Komunikat dla fachowego personelu medycznego

Komunikat do fachowych pracowników ochrony zdrowia 05.2019

Nie zaleca się stosowania apiksabanu (Eliquis), eteksylanu dabigatranu (Pradaxa), edoksabanu (Lixiana/Roteas), rywaroksabanu (Xarelto) u pacjentów z zespołem antyfosfolipidowym (APS) z powodu możliwego zwiększonego ryzyka nawrotów zdarzeń zakrzepowych

Zapoznaj się