Ikona - Komunikat dla fachowego personelu medycznego

Komunikat do fachowego personelu medycznego

Chlorowodorek irynotekanu — zalecenie zmniejszenia dawki początkowej w celu zmniejszenia ryzyka biegunki i neutropenii indukowanej irynotekanem u pacjentów z wariantem UGT1A1 *28 i *6

Zapoznaj się