lub , aby złożyć zamówienie.

Poniżej znajdziesz dostępne materiały dla pacjenta oraz materiały przydatne w codziennej pracy lekarza. Materiały mogą być pobrane lub zamówione, a ich wysyłka zostanie zrealizowana bezpłatnie na wskazany adres.

Wybierz ilość materiałów, które chcesz zamówić i kliknij "Dodaj do koszyka"
Kliknij "Pobierz" jeśli chcesz zapisać wybrany materiał
Po zakończeniu, kliknij "Złóź zamówienie"

Filtruj wyniki wyszukiwania

Racjonalna antybiotykoterapia u pacjentów z powikłanymi zakażeniami

W ostatnim czasie zakażenia bakteriami wielolekoopornymi stały się jedną z poważniejszych przyczyn złego rokowania i zgonów chorych na oddziałach intensywnej terapii. Wynika to zarówno z wirulencji drobnoustrojów, jak i coraz cięższego stanu pacjentów. Ostatnie raporty przewidują, że w 2050 roku 10 milionów osób umrze z powodu zakażeń wywołanych szczepami wielolekoopornych bakterii.

Racjonalna antybiotykoterapia u pacjentów ze szpitalnym zapaleniem płuc

Zapalenia płuc należą do najpoważniejszych zjawisk epidemiologicznych, a ryzyko zgonu z nimi związane jest powszechnie niedoceniane wśród lekarzy i personelu medycznego. Istotna jest umieralność w okresie ostrej choroby, jak również większe ryzyko zgonu (szczególnie sercowo-naczyniowego) w przyszłości; to ostatnie dotyczy osób dorosłych.

Racjonalna antybiotykoterapia u pacjentów z powikłanymi zakażeniami w obrębie jamy brzusznej

Podstawowym patomechanizmem zakażeń wewnątrzbrzusznych jest translokacja flory bakteryjnej przewodu pokarmowego do fizjologicznie jałowej jamy brzusznej lub przerwanie ciągłości cewy przewodu pokarmowego z przemieszczeniem jej treści do wolnej jamy otrzewnowej.

PORADY PRAWNE "Dziecko u lekarza, zagadnienia prawne związane z leczeniem małoletnich pacjentów"

Nasi milusińscy są często bardzo samodzielni i miewamy wrażenie, że dorastają szybciej, niż nasze pokolenie1. Nie jest zatem rzadkością widok dziecka samodzielnie oczekującego na wizytę u lekarza. Z kolei z uwagi na tempo życia, często młodszymi dziećmi zajmują się opiekunki, nianie lub członkowie rodziny, w czasie gdy rodzice pracują i przebywają poza domem. Jakie są zasady „obsługi” niepełnoletnich pacjentów?