lub , aby złożyć zamówienie.

Poniżej znajdziesz dostępne materiały dla pacjenta oraz materiały przydatne w codziennej pracy lekarza. Materiały mogą być pobrane lub zamówione, a ich wysyłka zostanie zrealizowana bezpłatnie na wskazany adres.

Wybierz ilość materiałów, które chcesz zamówić i kliknij "Dodaj do koszyka"
Kliknij "Pobierz" jeśli chcesz zapisać wybrany materiał
Po zakończeniu, kliknij "Złóź zamówienie"

Filtruj wyniki wyszukiwania

Racjonalna antybiotykoterapia u pacjentów z powikłanymi zakażeniami

W ostatnim czasie zakażenia bakteriami wielolekoopornymi stały się jedną z poważniejszych przyczyn złego rokowania i zgonów chorych na oddziałach intensywnej terapii. Wynika to zarówno z wirulencji drobnoustrojów, jak i coraz cięższego stanu pacjentów. Ostatnie raporty przewidują, że w 2050 roku 10 milionów osób umrze z powodu zakażeń wywołanych szczepami wielolekoopornych bakterii.

Racjonalna antybiotykoterapia u pacjentów ze szpitalnym zapaleniem płuc

Zapalenia płuc należą do najpoważniejszych zjawisk epidemiologicznych, a ryzyko zgonu z nimi związane jest powszechnie niedoceniane wśród lekarzy i personelu medycznego. Istotna jest umieralność w okresie ostrej choroby, jak również większe ryzyko zgonu (szczególnie sercowo-naczyniowego) w przyszłości; to ostatnie dotyczy osób dorosłych.

Racjonalna antybiotykoterapia u pacjentów z powikłanymi zakażeniami w obrębie jamy brzusznej

Podstawowym patomechanizmem zakażeń wewnątrzbrzusznych jest translokacja flory bakteryjnej przewodu pokarmowego do fizjologicznie jałowej jamy brzusznej lub przerwanie ciągłości cewy przewodu pokarmowego z przemieszczeniem jej treści do wolnej jamy otrzewnowej.

PORADY PRAWNE "Dziecko u lekarza, zagadnienia prawne związane z leczeniem małoletnich pacjentów"

Nasi milusińscy są często bardzo samodzielni i miewamy wrażenie, że dorastają szybciej, niż nasze pokolenie1. Nie jest zatem rzadkością widok dziecka samodzielnie oczekującego na wizytę u lekarza. Z kolei z uwagi na tempo życia, często młodszymi dziećmi zajmują się opiekunki, nianie lub członkowie rodziny, w czasie gdy rodzice pracują i przebywają poza domem. Jakie są zasady „obsługi” niepełnoletnich pacjentów?

PORADY PRAWNE "Zrób sobie selfie z pacjentem"

W okół ochrony wizerunku narosło ostatnio wiele nieporozumień. Do lekarzy docierają skargi pacjentów, którzy nie życzą sobie prezentacji swojej osoby na zdjęciach, wykorzystywanych na przykład podczas konferencji i kongresów. Pacjenci uważają, że chronią ich przepisy o ochronie wizerunku i mogą nie zgodzić się na prezentację jakichkolwiek filmów czy zdjęć, na których są widoczni. Często zakaz dotyczy zdjęcia obrazującego fragment ciała (np. ranę, bliznę), a nawet… zdjęć rentgenowskich czy obrazów MRI. Z uwagi na potencjalne skargi pacjentów, coraz częstszą praktyką jest nagrywanie operacji i zabiegów, co także rodzi pytanie o wizerunek osób, które na tym nagraniu się znalazły. 

PORADY PRAWNE "Kuszący status celebryty, lekarze w reklamach"

Lekarz budzi zaufanie. Jego działania przywracają nam zdrowie. Zaleca pacjentom różne działania, a przede wszystkim – przepisuje leki. Niewiele chorób da się wyleczyć poprzez zmianę stylu życia lub inne działania niewymagające przyjęcia leku. Każdy z nas rozumie to intuicyjnie, zaś branża farmaceutyczna intuicję dodatkowo popiera badaniami – nikt nie sprzeda leku tak dobrze, jak lekarz…