Źródło:

ESCMID. (7 maja 2019 r.). Superbugs and super-solutions with Victor Nizet [plik wideo]. Dokument dostępny online: https://www.youtube.com/watch?v=zUN9eNGk_W8

Prawa autorskie do muzyki

Ticker autorstwa Silent Partner z YouTube Audio Library

http://goo.gl/YmnOAx

PP-MCM-POL-0288

 

Zobacz więcej filmów