Administratorem danych osobowych jest Pfizer Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Żwirki i Wigury 16B, 02-092 Warszawa („Administrator”): 1. Dane osobowe przetwarzane są w celu przyjęcia zgłoszenia Pani/Pana udziału w organizowanym przez Administratora webinarium. 2. Odbiorcami danych osobowych będą pracownicy i współpracownicy Administratora, a także firmy świadczące na rzecz administratora usługi marketingowe i PR, a także w obszarze IT. 3. Administrator nie dokonuje przekazywania danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 4. Dane osobowe będą przechowywane do momentu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych przez Administratora. 5. Przysługuje Pani/Panu prawo do: o żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych o cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem o wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do profilowania, w tym do podejmowania zautomatyzowanych decyzji. Pfizer Polska Sp. z o.o. jako administrator przetwarza Pana/Pani dane osobowe na podstawie udzielonej uprzednio zgody, w tym zgody na komunikację elektroniczną. Wszystkie informacje dotyczące przetwarzania Pana/Pani danych osobowych oraz przysługujących Pani/Panu praw można znaleźć na stronie rodo.pfizer.com.pl.

PP-ELI-POL-0720/12/2020