Ulotka & ChPL Zinforo

 


Ulotka Zinforo


Charakterystyka Produktu Leczniczego Zinforo

 

Produkt leczniczy wydawany na receptę.

Organ wydający pozwolenie na dopuszczenie do obrotu: Commission of The European Communities, Brussels