Ulotka & ChPL Viagra


Ulotka Viagra


Charakterystyka Produktu Leczniczego Viagra

 

Organ wydający pozwolenie na dopuszczenie do obrotu: Komisja Wspólnot Europejskich