Ulotka & ChPL Sortis


Ulotka Sortis tabletki powlekane


Charakterystyka Produktu Leczniczego Sortis tabletki powlekane

 


Ulotka Sortis tabletki do żucia


Charakterystyka Produktu Leczniczego Sortis tabletki do żucia

 

Organ wydający pozwolenie na dopuszczenie do obrotu: Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych