Ulotka & ChPL Sermion


Ulotka Sermion tabletki 10 mg i drażetki


Charakterystyka Produktu Leczniczego Sermion tabletki 10 mg i drażetki


Ulotka Sermion tabletki 30 mg i drażetki

Charakterystyka Produktu Leczniczego Sermion tabletki 30 mg i drażetki

 

Organ wydający pozwolenie na dopuszczenie do obrotu:  Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych