Ulotka & ChPL Pamisol


Ulotka Pamisol 3mg, 6mg, 9mg


Charakterystyka Produktu Leczniczego Pamisol 3 mg


Charakterystyka Produktu Leczniczego Pamisol 6 mg


Charakterystyka Produktu Leczniczego Pamisol 9 mg


Karta przypominajaca dla Pacjenta

 

Kategoria dostępności: Rp

Organ wydający pozwolenie na dopuszczenie do obrotu: Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych