Ulotka & ChPL Neurontin


Ulotka Neurontin kapsułki 100 300 400


Charakterystyka Produktu Leczniczego kapsułki 100 300 400

Ulotka Neurontin tabletki 600 800

Charakterystyka Produktu Leczniczego tabletki 600 800

 

Organ wydający pozwolenie na dopuszczenie do obrotu: Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych