Ulotka & ChPL Lincocin


Ulotka Lincocin kapsułki


Charakterystyka Produktu Leczniczego Lincocin kapsułki

 


Ulotka Lincocin roztwór


Charakterystyka Produktu Leczniczego Lincocin roztwór

 

Kategoria dostępności: Rp

Organ wydający pozwolenie na dopuszczenie do obrotu: Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych