Profil PK/PD

Ecalta® jest wygodna w podawaniu, z prostym dawkowaniem bez żadnych znanych* interakcji z innymi lekami1

Profil farmakokinetyczny1

*brak klinicznie istotnych interakcji z innymi lekami

 

Ecalta® wykazuje silną aktywność in vitro wobec szerokiej gamy gatunków Candida1

Doniesienie o szczepach Candida spp. opornych na lek Ecalta (R) są rzadkie2,3

Ecalta® wykazuje wysoką skuteczność przeciw szczepom Candida spp tworzącym biofilmy.4

 

Referencje:
MIC - minimalne stężenie hamujące; PD - farmakodynamika; PK - farmakokinetyka
  1. Ecalta® Charakterystyka Produktu Leczniczego
  2. Messer SA et al. J Clin Micrbiol 2010;48:2984-2987
  3. Ruen YS et.al Antimicrob Agents Chemother 2008
  4. Fiori B, et al. Antimicrob Agents Chemother 2011;55(6):3031–35

PP-ECA-POL-0067/06/2020