Ulotka & ChPL Dalacin T


Ulotka Dalacin T emulsja

 


Charakterystyka Produktu Leczniczego Dalacin T emulsja

Ulotka Dalacin T płyn


Charakterystyka Produktu Leczniczego Dalacin T płyn

 

Ulotka Dalacin T żel


Charakterystyka Produktu Leczniczego Dalacin T żel

 

Kategoria dostępności: Rp

Organ wydający pozwolenie na dopuszczenie do obrotu: Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych