Ulotka & ChPL Cardura


Ulotka Cardura

 


Charakterystyka Produktu Leczniczego Cardura


Ulotka Cardura XL


Charakterystyka Produktu Leczniczego Cardura XL

 

Organ wydający pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produkt Cardura: Minister Zdrowia

Organ wydający pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produkt Cardura XL: Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych