Archiwum aktualności

Data publikacji: 14 lut 2018

Depresja – epidemia XXI wieku?

Według WHO depresja jest obecnie czwartą najczęstszą chorobą na świecie. Co więcej, w związku z rosnącą liczbą zachorowań eksperci spodziewają się, że najpóźniej w 2030 r. znajdzie się już na pierwszym miejscu tego rankingu1. Na depresję można zachorować w każdym wieku. Często jest ona następstwem przykrych doświadczeń: utraty bliskich, kłopotów w pracy, problemów finansowych, przewlekłej choroby. Rozwojowi depresji sprzyja również długotrwały stres2.

Data publikacji: 12 sty 2018

Mimo iż rzeczywista częstotliwość występowania sepsy jest nieznana, z ostrożnych szacunków wynika, że jest ona wiodącą przyczyną zgonów i stanów krytycznych na całym świecie1. Odnotowywana częstotliwość występowania sepsy wzrasta, co prawdopodobnie wynika ze starzenia się populacji obciążonych większą liczbą chorób współistniejących i wzrostu wykrywalności1. Ponadto wzrasta też świadomość, że pacjenci, którzy przebyli sepsę, często cierpią na długotrwałe zaburzenia fizyczne, fizjologiczne i poznawcze, co wiąże się z istotnym zapotrzebowaniem na opiekę zdrowotną oraz następstwami społecznymi1.

Data publikacji: 1 kwi 2018

Ochrona zdrowia to nie tylko sztuka leczenia, ale również umiejętność przewidywania i zapobiegania zachorowaniom. Prognozując zmiany w częstotliwości występowania chorób, można z wyprzedzeniem planować odpowiednie przeciwdziałanie. Tak działa epidemiologia.

Data publikacji: 18 kwi 2018

Zastosowanie robotów w chirurgii to jeden z bardziej obiecujących kierunków badań z pogranicza inżynierii i medycyny. Roboty umożliwią dalszy rozwój minimalnie inwazyjnych technik operacyjnych oraz przeprowadzanie operacji na odległość.

Data publikacji: 17 Maj 2017

Badania obrazowe wykonywane w warunkach sali operacyjnej dostarczają bezcennych informacji o stanie operowanych narządów, ich topografii i rozmiarach. Bez tej wiedzy zabiegi endoskopowe byłyby trudniejsze do przeprowadzenia, a zabiegów minimalnie inwazyjnych, wykonywanych np. na sercu z dostępu przez tętnicę udową, w ogóle nie można by wykonywać.

Data publikacji: 18 Maj 2018

Chirurgia jest prawdopodobnie najbardziej interdyscyplinarną dziedziną medycyny. Na sali operacyjnej wiedza medyczna, doświadczenie i sprawność manualna chirurga są wspierane przez zaawansowane urządzenia techniczne.

Data publikacji: 18 kwi 2018

Transplantacje serca w Polsce nie byłyby możliwe bez transportu lotniczego. Między pobraniem serca od dawcy a wszczepieniem go do klatki piersiowej biorcy nie może upłynąć więcej niż 3–4 godziny. Prawdopodobieństwo znalezienia dawcy w pobliżu ośrodka transplantologicznego jest niewielkie, dlatego trzeba dysponować szybkim środkiem transportu.

Data publikacji: 18 lis 2017

Lotnicze Pogotowie Ratunkowe (LPR) jest wyposażone w 27 śmigłowców Eurocopter EC 135 i dwa samoloty Piaggio P 180 Avanti. Załogi wykonują loty na potrzeby ratownictwa oraz transportu medycznego i nikt w kraju nie robi tego szybciej od nich, może z wyjątkiem wojskowych samolotów CASA, transportujących zespoły transplantacyjne i serca pobrane do przeszczepów.

Data publikacji: 6 kwi 2018

21 września 2015 roku uruchomiono w Krakowie pierwszy w Polsce synchrotron. Na świecie takich urządzeń jest około 60 i wiąże się z nimi wielkie nadzieje na rozwój badań w zakresie nauk podstawowych oraz stosowanych.

Data publikacji: 18 kwi 2018

Szkolenie medyczne ma to do siebie, że w pewnej chwili trzeba teorię uzupełnić praktyką i przejść od omawiania schematów i oglądania filmów, do wkłuwania się, intubowania, cięcia i szycia. Słowem – trzeba zderzyć się z żywym, cierpiącym, często przestraszonym i niecierpliwym pacjentem. Doświadczają tego, choć w różnym stopniu, wszyscy: lekarze, pielęgniarki i ratownicy medyczni.

Data publikacji: 27 mar 2018

Pomysłowość osób zajmujących się „alternatywnymi świadczeniami zdrowotnymi” jest nieograniczona. Nieograniczona jest również podatność chorych na reklamy zachęcające do skorzystania z „wyjątkowych” badań, dających tak precyzyjny i głęboki wgląd w stan organizmu, że konwencjonalna medycyna jeszcze długo nie będzie mogła im dorównać.