Archiwum aktualności

Data publikacji: 21 lis 2018

W lipcu Sejm i Senat przyjęły ustawę o systemie informacji w ochronie zdrowia, która przewiduje wprowadzenie Internetowego Konta Pacjenta (IKP). Standard znany dotąd z prywatnej służby zdrowia będzie dostępny w publicznych placówkach już w 2019 r. Zmiana ta zdecydowanie ułatwi komunikację na linii lekarz-pacjent i pozwoli na skuteczne zmniejszenie kolejek do świadczeń opieki zdrowotnej.

Data publikacji: 20 lis 2018

W lipcu Ministerstwo Zdrowia przedstawiło dokument „Polityka Lekowa Państwa na lata 2018-2022”. Zaproponowano w nim m.in. możliwość wykonywania szczepień przez farmaceutów w aptekach.

Data publikacji: 20 lis 2018

Aplikacje mobilne często ułatwiają codzienne czynności: pomagają  planować spotkania, zakupy czy korzystać z bankowości elektronicznej. Coraz częściej ze smartfonów korzystamy także w pracy zawodowej. Nie inaczej jest wśród lekarzy, obecnie 77 procent z nich korzysta z Internetu, równocześnie ponad połowa używa na swoich urządzeniach mobilnych aplikacji medycznych1. Poniżej podpowiadamy, które z nich warto znać.

 

Data publikacji: 20 lis 2018

18 kwietnia 2018 r. weszła w życie ustawa nowelizująca m.in. ustawę o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, która wprowadziła możliwość wystawiania tzw. e-recepty1. Nowość polega na tym, że lekarz może, bez dokonania badania pacjenta, wystawić receptę niezbędną do kontynuacji leczenia, jeśli jest to uzasadnione stanem zdrowia pacjenta odzwierciedlonym w dokumentacji medycznej2.

Data publikacji: 19 lis 2018

Jeśli leki nie wzmacniają efektu terapeutycznego oraz zwiększają ryzyko polekowych działań niepożądanych, występuje zjawisko polipragmazji. Wówczas, stan zdrowia pacjentów pogarsza się, częściej wymagają oni hospitalizacji, a w najgorszym wypadku może u nich dochodzić do zgonu – mówi w rozmowie z Hanną Pilonis prof. Przemysław Kardas, Kierownik Zakładu Medycyny Rodzinnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Data publikacji: 15 lis 2018

W świetle RODO odpowiednie zabezpieczenie danych osobowych jest jednym z podstawowych obowiązków każdego podmiotu, który takie dane przetwarza. Dotyczy to zarówno danych zwykłych jak i tzw. danych wrażliwych, określanych przez RODO mianem „danych szczególnej kategorii”, do których należą m.in. dane medyczne. Prawidłowe zabezpieczenie danych nie jest jednak procesem prostym i nie może następować bezrefleksyjnie.  

Data publikacji: 15 lis 2018

Na niewydolność serca choruje w Polsce ok. 600–700 tys. osób. To przede wszystkim problem osób starszych. Specjaliści szacują, że właśnie ze względu na starzejące się społeczeństwo chorych będzie przybywać, w ciągu 10 lat ma być ich nawet o 250 tys. osób więcej.

Data publikacji: 30 sie 2018

Na migrenę cierpi około 15–18% kobiet i 6% mężczyzn, a przewlekła postać tej choroby występuje u około 2% populacji ogólnej, przy czym u około 50%  tych osób jest związana z nadużywaniem leków przeciwbólowych.

Data publikacji: 23 sie 2018

Od 1 grudnia br. papierowe zwolnienia lekarskie na formularzu ZUS ZLA mają zastąpić elektroniczne, nazywane e-ZLA. Jednak środowisko lekarskie wciąż sprzeciwia się obowiązkowemu wprowadzeniu takiego rozwiązania.

Data publikacji: 22 sie 2018

Wejście w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) spowodowało, że pacjenci zaczęli zwracać większą uwagę na przysługujące im prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych. Jednym z uprawnień, które jest omawiane najczęściej w mediach jest prawo do usunięcia danych, zwane prawem do bycia zapomnianym. Na czym ono polega i czy zawsze pacjent będzie mógł z niego skorzystać?

Data publikacji: 13 paź 2018

Początki nauki o promieniotwórczości sięgają końca XIX wieku. W 1896 roku Henri Becquerel, badając zjawisko fluorescencji, zaobserwował, że kryształ siarczanu uranowo-potasowego przyłożony do błony fotograficznej zamkniętej w nieprzepuszczającym światła pojemniku powoduje jej zaczernienie. Była to pierwsza opisana obserwacja skutków działania „promieniowania przenikliwego”. Dwa lata później, w 1898 roku, Maria Skłodowska-Curie ogłosiła odkrycie dwóch pierwiastków o znacznie większej od uranu radioaktywności: radu i polonu.

Data publikacji: 13 lis 2018

O tym, że ultrasonografia zmieniła oblicze diagnostyki obrazowej, nie trzeba nikogo przekonywać. Jest to badanie niedrogie, szczególnie w porównaniu z innymi, bezpieczne dla pacjenta, nieinwazyjne, umożliwia natychmiastową diagnostykę chorób narządów jamy brzusznej, szyi, klatki piersiowej, stawów.

Data publikacji: 13 lis 2018

Trudno o bardziej oczywisty atrybut zawodu lekarza, chociaż przedstawiciele wielu specjalności doskonale radzą sobie bez niego albo używają go sporadycznie (by wymienić tylko okulistów, dermatologów i patomorfologów). W przyszłym roku stetoskop będzie świętował dwusetne urodziny.

Data publikacji: 12 paź 2018

15 stycznia 2018 w CERN (Europejska Organizacja Badań Jądrowych) uruchomiono nowe stanowisko do produkcji izotopów promieniotwórczych na potrzeby medycyny nuklearnej. W ten sposób rozpoczęty w 2010 roku projekt MEDICIS osiągnął pełną dojrzałość, a CERN po raz kolejny potwierdził swoje miejsce w ścisłej czołówce instytucji badawczych pracujących nad doskonaleniem radioizotopowych metod diagnostyki onkologicznej.

Data publikacji: 12 paź 2018

Wróćmy na chwilę do podstaw fizyki, do opisu budowy materii. Atomy są zbudowane z jądra, w którym koncentruje się prawie cała ich masa, oraz elektronów rozmieszczonych w różnych odległościach od jądra.

Data publikacji: 12 paź 2018

Każdy, kto chociaż raz próbował wkłuć wenflon do żyły przestraszonego albo nieprzytomnego pacjenta, wie, że ta teoretycznie prosta czynność może być bardzo kłopotliwa i stresująca. Czasami miejsca, gdzie znajduje się naczynie krwionośne można się jedynie domyślać.

Data publikacji: 12 paź 2018

Tego narzędzia lekarze używają już od prawie 140 lat. Jest to z pewnością jedno z najdłużej używanych narzędzi w medycynie, którego zasada funkcjonowania pozostaje niezmieniona.

Data publikacji: 12 paź 2018

Kolonoskopia nie jest najprzyjemniejszym z badań, jakie można zafundować pacjentowi. Nawet jeśli procedura przebiega bez niespodzianek i nadmiernego bólu, zazwyczaj i pacjent, i lekarz chcą, żeby trwała jak najkrócej. Niestety, nie zawsze można pogodzić szybkość z dokładnością.

Data publikacji: 12 paź 2018

Jednym z najczęstszych zastosowań izotopu promieniotwórczego w onkologii jest niszczenie komórek raka tarczycy. Wykorzystuje się do tego promieniotwórczy izotop jodu 131 I o czasie połowicznego rozpadu 8,01 dnia.

Data publikacji: 12 paź 2018

25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, czyli słynne RODO.