Archiwum aktualności

Data publikacji: 12 wrz 2017

Mimo iż rzeczywista częstotliwość występowania sepsy jest nieznana, z ostrożnych szacunków wynika, że jest ona wiodącą przyczyną zgonów i stanów krytycznych na całym świecie1. Odnotowywana częstotliwość występowania sepsy wzrasta, co prawdopodobnie wynika ze starzenia się populacji obciążonych większą liczbą chorób współistniejących i wzrostu wykrywalności1. Ponadto wzrasta też świadomość, że pacjenci, którzy przebyli sepsę, często cierpią na długotrwałe zaburzenia fizyczne, fizjologiczne i poznawcze, co wiąże się z istotnym zapotrzebowaniem na opiekę zdrowotną oraz następstwami społecznymi1.

Data publikacji: 3 sie 2017

Kleszcze przenoszą kilka patogenów wywołujących niebezpieczne dla człowieka choroby, wśród których w Polsce najczęstsze są dwie: kleszczowe zapalenie mózgu i borelioza. Sezon wakacyjny i sezon na kleszcze w pełni. Wszystkim pacjentom, którzy podczas wizyty zgłaszają zamiar odpoczynku na łonie przyrody, warto przypomnieć podstawowe zasady bezpieczeństwa.

Data publikacji: 3 sie 2017

Kleszcze są wyjątkowo uciążliwymi pajęczakami o zasłużenie złej reputacji. Występują nie tylko w lasach, ale i w bezpośrednim sąsiedztwie człowieka: w parkach, ogrodach, na działkach. W sezonie występowania, czyli od wiosny do jesieni, kiedy to temperatura powietrza przez pewien czas utrzymuje się na poziomie 5–7°C, spotkanie z nimi jest najbardziej prawdopodobne.

Data publikacji: 3 sie 2017

Usuwanie kleszcza nie jest technicznie trudne, ale wzbudza wiele emocji. Pacjenci obawiają się, że działając zbyt energicznie, uszkodzą pajęczaka i pozostawią jego część w swoim organizmie. Niektórzy próbują więc stosować tzw. domowe metody, które mają sprawić, że kleszcz sam odpadnie. Jest kilka prostych, ale skutecznych rad, które pomogą rozwiązać problem kleszcza bez stresu.

Data publikacji: 3 sie 2017

Kleszcze przenoszą kilka patogenów niebezpiecznych dla ludzi. Największe ryzyko uciążliwego przebiegu choroby i wystąpienia poważnych powikłań towarzyszy zachorowaniu na boreliozę i odkleszczowe zapalenie opon mózgowych i mózgu.

Data publikacji: 7 sie 2017

W poczuciu współodpowiedzialności za walkę z zagrożeniem, jakie stanowi oporność przeciwdrobnoustrojowa, firma Pfizer wraz z 13 partnerami branżowymi opracowała kompleksowy plan działania. Opiera się on na czterech kluczowych celach, które firma Pfizer zobowiązała się osiągnąć do 2020 roku, aby zmniejszyć wzrost występowania oporności przeciwdrobnoustrojowej1.