Archiwum aktualności

Data publikacji: 14 lut 2018

Depresja – epidemia XXI wieku?

Według WHO depresja jest obecnie czwartą najczęstszą chorobą na świecie. Co więcej, w związku z rosnącą liczbą zachorowań eksperci spodziewają się, że najpóźniej w 2030 r. znajdzie się już na pierwszym miejscu tego rankingu1. Na depresję można zachorować w każdym wieku. Często jest ona następstwem przykrych doświadczeń: utraty bliskich, kłopotów w pracy, problemów finansowych, przewlekłej choroby. Rozwojowi depresji sprzyja również długotrwały stres2.

Data publikacji: 12 sty 2018

Mimo iż rzeczywista częstotliwość występowania sepsy jest nieznana, z ostrożnych szacunków wynika, że jest ona wiodącą przyczyną zgonów i stanów krytycznych na całym świecie1. Odnotowywana częstotliwość występowania sepsy wzrasta, co prawdopodobnie wynika ze starzenia się populacji obciążonych większą liczbą chorób współistniejących i wzrostu wykrywalności1. Ponadto wzrasta też świadomość, że pacjenci, którzy przebyli sepsę, często cierpią na długotrwałe zaburzenia fizyczne, fizjologiczne i poznawcze, co wiąże się z istotnym zapotrzebowaniem na opiekę zdrowotną oraz następstwami społecznymi1.

Data publikacji: 18 lis 2017

Internet może zmieniać zachowania ludzi. Co więcej, może trwale wpływać na procesy społeczne zachodzące w małej i dużej skali: od kontaktów między rówieśnikami z jednej szkoły po sposoby prowadzenia dyplomacji i biznesu w skali globalnej. Nic dziwnego, że od początku interesują się nim psychologowie.

Data publikacji: 17 Maj 2017

Badania obrazowe wykonywane w warunkach sali operacyjnej dostarczają bezcennych informacji o stanie operowanych narządów, ich topografii i rozmiarach. Bez tej wiedzy zabiegi endoskopowe byłyby trudniejsze do przeprowadzenia, a zabiegów minimalnie inwazyjnych, wykonywanych np. na sercu z dostępu przez tętnicę udową, w ogóle nie można by wykonywać.

Data publikacji: 18 lis 2017

Lotnicze Pogotowie Ratunkowe (LPR) jest wyposażone w 27 śmigłowców Eurocopter EC 135 i dwa samoloty Piaggio P 180 Avanti. Załogi wykonują loty na potrzeby ratownictwa oraz transportu medycznego i nikt w kraju nie robi tego szybciej od nich, może z wyjątkiem wojskowych samolotów CASA, transportujących zespoły transplantacyjne i serca pobrane do przeszczepów.