Wyniki leczenia w zależności od strategii terapeutycznej uzyskane w warunkach codziennej praktyki klinicznej u pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuca z obecnością rearanżacji ALK

Włoskie badanie retrospektywne

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją, w której przedstawiono wyniki leczenia chorych, uzyskane w codziennej praktyce klinicznej w zależności od przyjętej strategii terapeutycznej. 

Głównym celem autorów badania była ocena przeżycia całkowitego chorych z obecnością rearanżacji ALK oraz retrospektywna ocena wyników leczenia u chorych na zaawansowanego NSCLC z obecnością rearanżacji ALK w zależności od przyjętej strategii terapeutycznej w warunkach codziennej praktyki klinicznej. 

ikonka leku


Pobierz materiał

 

0
Artykuł nie został jeszcze oceniony

PP-SUT-POL-0061/07/2020